Leraar worden en een inspirerende leraar blijven.
NOA is een samenwerkingsverband van zeven conceptscholen, een aspirant school en vijf opleidingsinstituten in en rond Amsterdam; respectievelijk het Calandlyceumhet IVKO, het Metis Montessori Lyceum, het Geert Groote College, Rudolf Steiner College, Caland 2, Adriaan Roland Holstschool en het IJburg College en de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.
De partnerscholen van NOA zijn uitsluitend conceptscholen (montessori-, dalton-, integraal- en vrijeschoolonderwijs) met een breed onderwijsaanbod van vmbo tot gymnasium/technasium.

 

‘Eigenzinnige scholen met een uitgesproken onderwijsconcept: Bij ons maak je onderwijs! Er wordt geen vat gevuld maar een vuur ontstoken.’

Voor alle scholen geldt: het kind in ontwikkeling staat centraal en de school maakt deel uit van de maatschappij. Leerlingen worden op een gedegen en inspirerende manier naar hun volwassenheid begeleid en voorbereid op de samenleving. De bij NOA aangesloten scholen en opleidingsinstituten hebben elkaar gevonden in het opzetten van een vernieuwend onderwijsconcept. Het leren op de werkplek staat daarin centraal. Het doel is om bevlogen en goede leraren voor het Amsterdamse voortgezet onderwijs te leveren. Met het creëren van een aantrekkelijke en gedegen opleiding gericht op de praktijk van het onderwijs wil NOA het vak van leraar aantrekkelijk maken en daarmee de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan brengen.

Een samenwerkingsverband van acht conceptscholen in en rond Amsterdam en de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

 

TWITTER


RT @MinOCW: Vmbo wordt sterker en praktischer en doorstroom naar vervolgonderwijs wordt verbeterd. https://t.co/akUPkEcBww #vmbo #mbo #havoNOA

RT @MetisMontessori: Intercultureel leren op het Metis Montessori Lyceum met bezoek uit Japan! https://t.co/YXNCOcPszl NOA

CONTACT

Pieter Calandlaan 182

      1068 NT Amsterdam

      The Netherlands

+31 6 20062039

mail@noa-amsterdam.nl

Impressie